ظرف پتری (که به‌عنوان بشقاب پتری یا ظرف کشت سلولی نیز شناخته می‌شود ) یک ظرف درب دار شفاف و کم عمق است که زیست‌شناسان از آن برای نگهداری محیط رشد استفاده می‌کنند که در آن سلول‌ها می‌توانند کشت شوند ،  در اصل، سلول‌های باکتری ، قارچ و خزه های کوچک . این ظرف به نام مخترع آن، باکتری شناس آلمانی جولیوس ریچارد پتری نامگذاری شده است .این رایج ترین نوع صفحه کشت است . ظرف پتری یکی از رایج ترین اقلام موجود در آزمایشگاه های زیست شناسی است که وارد فرهنگ عامه شده است . در موارد زیر کاربرد دارد 

  • میکروبیولوژی
  • تشخیص آلودگی و نقشه برداری
  • کشت سلولی
  • گیاه شناسی و کشاورزی
  • حشره شناسی
  • علم شیمی
  • ذخیره سازی و نمایش نمونه