سانتریفیوژ چیست

سانتریفیوژ آزمایشگاهی یک قطعه از  تجهیزات آزمایشگاهی ، حرکت دهنده توسط یک موتور است که باعث چرخش نمونه های مایع با سرعت بالا می شود .و همچنین برای جداسازی مایعات ، گاز یا مایع بر اساس تراکم استفاده می شود. نیروی گریز از مرکز مواد سنگین تری را به بیرون حاشیه هل می دهد و داسازی با چرخاندن ظرف حاوی مواد با سرعت زیاد حاصل می شود. بسته به اندازه و ظرفیت نمونه ، انواع مختلف سانتریفیوژ وجود دارد.از تنوع بزرگ  گرفته تا میکرو سانتریفیوژ ، انواع مختلفی برای تحقیق وجود دارد.

این دستگاه در اکثر آزمایشگاه ها از دانشگاهی تا بالینی تا تحقیقاتی یافت می شود و برای تصفیه سلول ها ، اندامک های داخل سلول های کوچک ، ویروس ها ، پروتئین ها و اسیدهای نوکلئیک استفاده می شود.

در حال نمایش 9 نتیجه