بطری های آزمایشگاهی یا آزمایشگاهی طیف وسیعی از کاربردها را در یک محیط آزمایشگاهی پوشش می دهند و هر نوع بطری دارای هدف متفاوتی با دیگری است. پیشنهاد ما شامل طیف گسترده ای از ظروف، ظروف شیشه ای، شیشه ها و بطری های نمونه در اشکال، اندازه ها و مواد مختلف متناسب با کاربرد شما است. ما همچنین در بطری‌هایی که به‌طور خاص برای اندازه‌گیری مایعات طراحی شده‌اند، تخصص داریم، این بطری‌ها دارای درجه‌بندی‌های چاپی متمایز در میلی‌لیتر یا اونس مایع هستند تا امکان اندازه‌گیری دقیق را فراهم کنند.