محیط رشد یا محیط کشت جامد، مایع یا نیمه جامد است که برای حمایت از رشد جمعیت میکروارگانیسم‌ها یا سلول‌ها از طریق فرآیند تکثیر سلولی یا گیاهان کوچکی مانند خزه Physcomitrella patens طراحی شده است. انواع مختلف محیط برای رشد انواع مختلف سلول ها استفاده می شود.

نمایش 1–9 از 63 نتیجه

انواع محیط کشت
انواع محیط کشت باکتری
خرید محیط کشت
ساخت محیط کشت
محیط کشت tsi
محیط کشت emb
محیط کشت انتخابی
محیط کشت اختصاصی
محیط کشت انتخابی و افتراقی
محیط کشت اشرشیاکلی
محیط کشت بلاد آگار
محیط کشت برد پارکر آگار
محیط کشت براث
محیط کشت بلاد و emb
محیط کشت باسیلوس سرئوس
محیط کشت باکتری چیست
محیط کشت پایه
محیط کشت پایه چیست
محیط کشت پپتون
محیط کشت تریپتون واتر
محیط کشت تی اس ای
محیط کشت توتال کانت
محیط کشت e coli
محیط کشت جامد
محیط کشت جامد باکتری
محیط کشت جلبک