سیلندرهای اندازه گیری ابزاری هستند که معمولاً در آزمایشگاه ها برای اندازه گیری حجم مایعات مختلف استفاده می شوند. سیلندرهای اندازه‌گیری که از شیشه یا پلاستیک ساخته می‌شوند، معمولاً دارای درجه‌بندی‌هایی هستند که محصول را بر حسب میلی‌لیتر می‌آورند تا حجم مایع اندازه‌گیری شده را نشان دهند.