بورت چیست  و کاربرد های بورت آزمایشگاهی

از بورت برای توزیع حجم کمی از مایعات به نام مقدار یا بعضاً گاز با دقت بالا استفاده می شود. این شامل یک لوله شیشه ای بلند است که در انتهای آن دریچه ای برای کنترل جریان مایع تشکیل شده است. بورت ها اساساً همان هدف یک پیپت را دارند.

بورت های حجمی ابزاری دستی هستند که دارای درجه بندی هستند که روی یک لوله شیشه ای حک شده اند. نیروی جاذبه باعث می شود تا مایع هنگام باز شدن شیر جریان یابد. بورتهای مایع شیر در پایین دارند. در بیورتهای گازی ، شیر در قسمت بالایی قرار دارد و در عین اندازه گیری دقیق حجم آن ، از مایعی مانند آب ، جیوه یا روغن برای جابجایی گاز استفاده می شود. برت های پیستونی می توانند دقیق تر باشند و از تحریک فیزیکی پیستون برای رساندن مایع استفاده می کنند. آنها می توانند از فارغ التحصیلی های دستی بخوانند یا از بازخوانی دیجیتالی استفاده کنند. یا با چرخاندن چرخ دستی یا از طریق موتور پله ای فعال می شوند.

بورت ها ممکن است با توجه به حجم ، وضوح و دقت آنها مشخص شوند. لوله های با قطر کوچکتر منجر به کاهش حجم و افزایش تفکیک پذیری می شوند. بورت های دیجیتال ممکن است دقت بهتری داشته باشند و وابستگی کمتری به مهارت اپراتور دارند.

اولین بورت توسط شیمیدانان در قرن 19 ایجاد شد . آنها از لوله های شیشه ای ساده با شیرآلات تشکیل شده بودند . این طرح اساسی هنوز هم به طور گسترده ای مورد استفاده قرار می گیرد. این باید با دقت در سطح چشم مشاهده شود ، اطمینان حاصل شود که مایع حباب نداشته باشد .

بورت های دیجیتال ، بورت های پیستونی با رمزگذارهای خطی هستند که مسافت پیموده شده توسط پیستون را با دقت بسیار بالایی اندازه گیری می کنند. پیستون به صورت دستی با استفاده از چرخ دنده ای یا موتوری فعال می شود. در مواردی که پیستون موتور است ، حجم مایع ممکن است قبل از تحویل با استفاده از نمایشگر دیجیتال مشخص شود ، یا اینکه می توان بورت را از طریق رایانه متصل کنترل کرد تا توالی عملکرد کاملاً خودکار باشد.