پوآر های لاستیکی در آزمایشگاه های شیمی با قرار دادن آنها در بالای یک لوله شیشه ای یا پلاستیکی استفاده می شود. این ابزار به عنوان یک منبع خلاء برای پر کردن معرف ها از طریق پیپت یا پیپت پاستور عمل می کند و همچنین به کنترل جریان مایع از بطری ریخته میشود کمک میکند .