کندانسور یکی از ابزارهای آزمایشگاهی می‌باشد که به منظور سرد کردن بخارات وتبدیل آن‌ها به مایع استفاده می‌شود. این وسیله بیشتر در فرایند تقطیر و برای سرد کردن بخارات حاصل از تقطیر مخلوط چند مایع به منظور جداسازی آن‌ها به کار می‌رود ، کندانسور معمولاً از یک لوله شیشه ای بزرگ تشکیل شده است که حاوی یک لوله شیشه ای کوچکتر است که درون آن قرار دارد و مایعات داغ از داخل آن عبور می کنند.