هود محفظه ای است که به طور ایمن بخارات، گازها و گرد و غبار خطرناک تولید شده توسط فرآیندهای شیمیایی انجام شده در هود را در خود دارد و تهویه می کند. گاهی اوقات هود شیمیایی یا هود آزمایشگاهی نامیده می شود، هود بخار از کارگران در برابر استنشاق مواد خطرناک محافظت می کند.

پنجره کشویی شفاف روی هود بخار، به نام ارسی، همچنین کارگران را در برابر نشت و پاشش که ممکن است در هود بخار شیمیایی رخ دهد محافظت می کند.

در حال نمایش 2 نتیجه