قیف دکانتور چیست

قیف جدا کننده‌ یا دکانتور Funnel Separator:

این وسیله از شیشه ی بوروسیلیکات ساخته میشود، برای جداکردن اجزاء سازندهی مایعات مخلوط نشدنی بکار میرود. و در شکلهای متفاوت ساخته میشود که‌یک درپوش روداژدار در بالا و یک شیر خروجی در پایین دارد، درون آن چند مایع مخلوط نشدنی میریزند، چگالترین آنها در پایینترین قسمت قرار میگیرد و با بازکردن شیر خروجی مایعات را از یکدیگر جدا می‌کنند. هر چه قطر این وسیله کوچکتر باشد، فازهای سازنده از یکدیگر بهتر متمایز میشود.

بنابراین خواه به یک قیف برای استخراج ، جداسازی ، اضافه کردن ، فیلتراسیون یا برای انتقال نیاز داشته باشید ، برای پاسخگویی بیشتر به نیازهای شما ، قیفهای ما شامل فیلترهایی با اندازه منافذ مختلف هستند و در سبک ها ، اندازه ها و انواع مختلفی از مواد مانند شیشه ها موجود هستند.

فروش انواع قیف های جداکننده با شیر تفلون و شیر شیشه ای و قیف دکانتور افزاینده در حجم ها و برندهای مختلف