کوره های آزمایشگاهی برای عملیات حرارتی، مطالعات واکنش، فرآیندهای جوشی و پخت سرامیک ایده آل هستند. کوره های آزمایشگاهی ما دارای درجه حرارت تا 1600 درجه سانتیگراد و ظرفیت تا 22 لیتر هستند. مشخصات مهمی که هنگام جستجو برای کوره آزمایشگاهی باید در نظر گرفته شود شامل دمای فرآیند، الزامات کنترل، ابعاد نمونه و ابعاد داخلی محفظه یا لوله و محدوده فشار است.