رفرکتومتر ابزار ساده ای است که برای اندازه گیری غلظت محلول های آبی مانند گازها، مایعات و جامدات نیمه شفاف استفاده می شود. انواع مختلفی از رفرکتومترها بسته به کاربرد موجود هستند. رفرکتومترها می توانند دستی، فشرده، رومیزی، Abbe و Brix و همچنین انواع مختلفی برای اندازه گیری موادی مانند نمک، شکر یا اسید باتری باشند.

انکسارسنج برای چه مواردی استفاده می شود؟

رفرکتومترها در آزمایشگاه و در بسیاری از صنایع از جمله کشاورزی، صنایع غذایی، شیمیایی و صنایع تولیدی استفاده می شوند.

در آزمایشگاه، رفرکتومترها ترکیب نمونه های بسیاری از صنایع را اندازه گیری می کنند. برخی از رفرکتومترها برای نمونه های چالش برانگیز طراحی شده اند و اندازه گیری های بسیار دقیقی را ارائه می دهند.

در صنایع غذایی، رفرکتومترها کاربردهای زیادی از جمله اندازه گیری قند و نمک دارند. قند را می توان در ژله و مربا، شیر، آب میوه و انواع دیگر نوشیدنی ها اندازه گیری کرد. میزان نمک را می توان در آب نمک، پنیر یا حتی در اقلام نانوایی اندازه گیری کرد.

در کشاورزی، زنبورداران از رفرکتومتر برای بررسی رطوبت عسل استفاده می کنند. رفرکتومترها همچنین می توانند میزان آب شیر یا برای تعیین غلظت شیر ​​سویا را اندازه گیری کنند.

رفرکتومترها همچنین می توانند غلظت های شیمیایی را اندازه گیری کنند، مخلوط ها را تأیید کنند و خلوص مواد را تعیین کنند.

در تولید، رفرکتومترهای فرآیند درون خطی ترکیب مواد را فراهم می کنند، رقت را کنترل می کنند و خلوص یک ماده را بررسی می کنند.

در حال نمایش یک نتیجه