لام میکروسکوپ یک تکه نازک شیشه ای تخت است که معمولاً 75 در 26 میلی متر (3 در 1 اینچ) و ضخامت حدود 1 میلی متر است که برای نگهداری اشیا و بررسی زیر میکروسکوپ استفاده می شود. به طور معمول جسم روی لام نصب می شود و روی آن لامل و سپس هر دو با هم در میکروسکوپ برای مشاهده قرار می گیرند.