سمپلر یک ابزار آزمایشگاهی رایج و در عین حال ضروری است که برای انتقال دقیق  حجم مایع در محدوده میکرولیتری استفاده می شود. میکروپیپت ها در انواع تک کاناله و چند کاناله موجود هستند. در حالی که میکروپیپت‌های تک کانال در آزمایشگاه‌هایی استفاده می‌شوند که تحقیقات مربوط به بیولوژی مولکولی، میکروبیولوژی، ایمونولوژی، کشت سلولی، شیمی تحلیلی، بیوشیمی و ژنتیک را انجام می‌دهند، میکروپیپت‌های چند کاناله برای (تست تشخیصی)، غربالگری مولکولی، مطالعات جنبشی و تقویت DNA کاربرد دارند .