سینک های آزمایشگاهی بخشی از تجهیزات اولیه در اکثر آزمایشگاه ها هستند. آنها پرسنل را قادر می سازند تا به طور بهداشتی کار کنند و همچنین برای بسیاری از فرآیندها ضروری هستند. دسترسی مستقیم به آب باید روزانه تضمین شود.

سینک های آزمایشگاهی نقش مهمی در آزمایشگاه ایفا می کنند زیرا روشی امن و راحت برای شستن دست ها، شستشوی تجهیزات و دفع زباله های خطرناک ارائه می دهند.

در حال نمایش یک نتیجه