ارلن مایر چیست؟

ارلن مایر از شیشه ی بوروسیلیکات ساخته میشود، ظرف ته صافی است که با افزایش ارتفاع آن بتدریج از قطر آن کاسته شده و به‌یک گردن استوانه ای کوتاه منتهی میشود.

فلاسک ارلن مایر که به آن فلاسک مخروطی یا فلاسک تیتراسیون نیز معروف است ، نوعی فلاسک آزمایشگاهی است که دارای یک کف صاف ، یک بدنه مخروطی و یک گردن استوانه ای است. نام آن به نام شیمی دان آلمانی امیل ارلن مایر (1825–1909) است که آن را در سال 1860 ایجاد کرد.