مواد مصرفی آزمایشگاهی: تجهیزاتی هستند که فقط کاربرد محدودی دارند، زیرا می توان از آنها تا زمانی که “تمام” شود استفاده کرد و سپس باید دور انداخت. برخی از نمونه های این نوع مواد عبارتند شامل دستکش یکبار مصرف، ماسک صورت و روکش کفش باشند.

در حال نمایش یک نتیجه

لوازم مصرفی بیمارستانی
لیست لوازم مصرفی بیمارستانی
لیست قیمت لوازم مصرفی بیمارستانی
لوازم مصرفی پزشکی و بیمارستانی
لوازم مصرفی بیمارستان
لیست لوازم مصرفی پزشکی
لوازم مصرفی تجهیزات پزشکی
لوازم مصرفی اتاق عمل
لوازم مصرفی مطب
ملزومات مصرفی پزشکی
خرید لوازم مصرفی پزشکی