آزمایش‌های گسترده‌تر ژن NHS می‌تواند دو برابر افراد در معرض خطر سرطان را شناسایی کند

در حال حاضر توسط دستورالعمل‌های سختگیرانه محدود شده است، آزمایش‌های ژنتیکی NHS در حال حاضر حدود نیمی...

ادامه مطلب

پزشکی شخصی نیاز به تنوع در آزمایشات بالینی دارد

برابری ما را ملزم می‌کند که تفاوت‌هایمان را بشناسیم و جشن بگیریم، به‌ویژه وقتی پای سلامتی به میا...

ادامه مطلب