این ظرف مخصوص برای آزمایش کریستالیزاسیون آزمایشگاهی یا تبلور مجدد مایع می باشد  ، به منظور دستیابی به هدف تصفیه، خالص سازی استفاده می شود.  طراحی این ظروف با شفافیت بالا باعث می شود بتوانید وضعیت را به وضوح ببینید.

کریستالیزاسیون روشی است که برای حذف ناخالصی ها از جامدات استفاده می شود. در این روش، جامد مورد تصفیه در آب حل می شود و سپس فیلتر می شود تا ناخالصی ها حذف شود. محلول به گونه ای گرم می شود که آب تبخیر می شود تا محلول اشباع به دست آید. بعداً با سرد شدن، جامد خالص به شکل کریستال می شود.

در حال نمایش 3 نتیجه